slovenski jezik, the Slovene language angleški jezik - the English language

Skupnost Barve jezika

Skupnost Barve jezika ponuja terapevtski program, v katerem si sodelujoči opomorejo od stanj, s katerimi so težko shajali, in lahko bolj samostojno delujejo v vsakdanjem življenju. Program se sestoji iz načrta aktivnosti skozi celoten dan bivanja, pri katerih si stanovalci dvigujejo svoje sposobnosti delovanja, najsi gre za komunikacijske sposobnosti ali za sposobnosti opravljanja vsakdanjih osebnih opravil.
Skupnost Barve jezika ponuja tudi program za stanovalce, ki ostajajo v skupnosti poljubno število dni, vendar krajši čas, npr. en teden. Za ta program se odločajo bodoči stanovalci: ker želijo premostiti obdobje (npr. dopust), ko so njihovi stalni skrbniki odsotni; kadar se odločajo za daljše bivanje v skupnosti, pa si želijo samo ogledati potek življenja; in če si želijo samo popestriti svoje vsakdanje življenje z izkušnjo v skupnosti.
Stanovalci se odločijo za daljše bivanje (mesec ali več) v skupnosti običajno šele po krajšem preizkusnem času, v katerem spoznajo življenje v skupnosti od znotraj. Tem stanovalcem za daljši čas ponuja terapevtska skupnost osebnim potrebam naravnan program.

goats predstavitev
predstavitev

Zakaj pomoč živali?

V sklopu večine delovnih dejavnostih, ki so sestavni del vsakega dneva v skupnosti, so prisotne živali. To so domače živali, za katere stanovalci dnevno skrbijo: jih hranijo, negujejo, jim čistijo in se igrajo z njimi. Živali imajo močan nagon po preživetju, zato voljno sprejemajo hrano in se pustijo negovati. Posameznim stanovalcem se v času bivanja določene živali prirasejo k srcu, zato postanejo ti sčasoma njihovi stalni skrbniki. Poleg tega so vse delovne aktivnosti z živalmi previdno načrtovane tako, da so funkcionalne in ne same sebi namen. V tem procesu stanovalci ne dvigujejo samo svojega nivoja sposobnosti opravljanja vsakodnevnih rutin, temveč nezavedno tudi svojo samozavest.

Zakaj v skupnosti?

Stanovalci prihajajo v času bivanja v skupnosti v stik s sostanovalci zaposlenci v skupnosti in številnimi sodelujočimi osebami, ki imajo prav tako svoje slabše in boljše sposobnosti na različnih področjih. Med seboj si sodelujoči v dejavnostih izmenjujejo izkušnje si pomagajo, spoznavajo, da imajo tudi drugi svoje težave, se učijo težave aktivno reševati in s tem osebnostno rastejo.